İÇ MEKAN
Güven Yaşam Merkezi
Ankara, Türkiye, 2016