İÇ MEKAN
Yalçın Matbaacılık Ofisi
Ankara, Türkiye, 2008