İÇ MEKAN
Güven Hastanesi A4 Kadın Sağlığı Kliniği
Ankara, Türkiye, 2016